Raport z niezależnych pomiarów Systemics-PAB

Otwarcie tunelu POW odbiło się szerokim echem w prasie. Ten brakujący element trasy tranzytowej w Warszawie od dawna był oczekiwany przez kierowców stojących w korkach po opuszczeniu trasy S2 na węźle Puławska.

Tunel POW to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że nie istnieje w nim dedykowana infrastruktura sieci komórkowych, interesującym wydaje się poznanie jakiej dostępności i jakości usług mogą spodziewać się kierowcy w tunelu.

Systemics-PAB postanowił to sprawdzić. Pomiary dostępności i jakości usług zostały wykonane w tygodniu przedświątecznym, czyli tuż po otwarciu tunelu. Niezależne pomiary wykonano w ruchu sprzętem pomiarowym zainstalowanym w samochodach pomiarowych. Zmierzono całą istniejącą cześć trasy obwodnicy Warszawy od węzła Marki wzdłuż drogi S8 do węzła Konotopa i dalej trasą S2 do węzła Lubelska tak jak to przedstawiono na mapie 1.

Mapa1Mapa 1. Trasa pomiarowa (na pomarańczowo zaznaczono odcinek biegnący w tunelu)

W czasie pomiarów wykonywano testy połączeń głosowych, transmisji danych w kierunku do (UL) i od (DL) stacji bazowej, przeglądania stron internetowych i usługi strumieniowania wideo z wykorzystanie platformy YouTube. Pomierzono również czasy opóźnień transmisji danych oraz poziom sygnału radiowego dostępnego na całej długości trasy z wyszczególnieniem wykorzystywanych pasm częstotliwości.
Bez względu na otrzymane wyniki i problemy jakie zaobserwowano podczas testów, a które przedstawiono w dalszej części artykułu, można stwierdzić, że jakość oferowanych usług wzdłuż mierzonej trasy i w tunelu POW jest dobra. Jest to zaskoczenie, ponieważ tak długie tunele bez dedykowanej infrastruktury zawsze sprawiają problemy.

Zasięg sieci
Wszystkie sieci oferują dobry zasięg wzdłuż trasy pomiarowej poza tunelem i odcinkiem biegnącym poprzez lasy na terenie gminy Wawer przed węzłem Lubelska. Odcinek leśny jest najlepiej pokryty sygnałem sieci Play. Ponieważ operatorzy nie posiadają instalacji wewnątrz tunelu to odcinek trasy jest obsługiwany przez stacje z powierzchni co powoduje, że poziom sygnału w tunelu jest wystarczający w niższych pasmach częstotliwości i może sprawiać problemy w pasmach powyżej 2GHz używanych przez operatorów głównie do transmisji danych. Poniższe mapy przedstawiają poziomy sygnału radiowego dla różnych pasm częstotliwości.

Mapa2Mapa 2. Poziomy sygnału radiowego sieci 3G na odcinku obejmującym tunelu

Mapa3 Mapa 3. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Orange na odcinku obejmującym tunelu

Mapa4 Mapa 4. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Play na odcinku obejmującym tunelu

Mapa5Mapa 5. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Plus na odcinku obejmującym tunelu

Mapa6 Mapa 6. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G T-Mobile na odcinku obejmującym tunel

Mapa7Mapa 7. Poziomy sygnału radiowego sieci 5G na odcinku obejmującym tunel,
Orange, Play, T-Mobile pasmo 2100MHz,  Plus pasmo 2600MHz

Jakość połączeń głosowych
Testy jakości połączeń głosowych wykonywano w trybie nawiązywania połączeń pomiędzy terminalami będącymi w ruchu. Na podstawie pomiarów określono główne wskaźniki jakościowe takie jak:

  • skuteczność połączeń obliczana jako współczynnik liczby prawidłowo zestawionych i rozłączonych połączeń o dobrej jakości w odniesieniu do liczby wszystkich testów,
  • czasu zestawiania połączenia,
  • jakości mowy podczas połączenia ocenianej w skali 1-5 MOS (im wyższa wartość tym lepsza jakość mowy)

Uzyskane wyniki przedstawiają kolejne wykresy. Głównym powodem niższych wyników dla sieci Plus jest mniejszy udział połączeń VoLTE w teście, brak użycia kodeka mowy o podwyższonej jakości i niestabilność połączeń w tunel POW.

wykres1

wykres2

wykres3

wykres4

 

Jakość transmisji danych
Testy jakości transmisji danych wykonywano w ruchu. Testy wykonywane były cyklicznie. W trakcie jednego cyklu pomiarowego (ok. 3 minut) testowano jakość transmisji odbierania danych, wysyłania danych, przeglądania popularnych stron internetowych i odtwarzania strumienia wideo bez buforowania. W przerwach pomiędzy testami wykonywano pomiary opóźnienia transmisji. Na podstawie pomiarów określono główne wskaźniki jakościowe dla usług transmisji danych takie jak:

  • skuteczność połączeń obliczana jako współczynnik liczby prawidłowo zestawionych i rozłączonych sesji transmisji danych,
  • czasu ładowania strony www,
  • czasu do rozpoczęcia wyświetlania strumienia wideo
  • jakości wideo w skali 1-5 VMOS (im wyższa wartość tym lepsza jakość mowy)
  • dwukierunkowego opóźnienia transmisji

Największe użycie sieci 5G w trakcie testu zmierzono w sieci Plus.

wykres5

W testach odbierania danych (DL) najwyższe średnie szybkości transmisji na trasie pomiarowej uzyskał Plus z wynikiem 124,4 Mbps. Plus uzyskał również najwyższy wynik w pojedynczym teście na poziomie 267,8 Mbps, nieznacznie więcej niż Play – 252,8 Mbps. Średnia szybkość transmisji danych w testach wysyłania danych (UL) była bardziej zbliżona pomiędzy operatorami i wahała się od 31,2 Mbps w Play do 45,8 Mbps w sieci T-Mobile. Wszyscy operatorzy mieli problemy z usługami w tunelu POW .
Mapa 8 przedstawia wyniki testów pobierania danych na trasie pomiarowej pomiarów (im większy okrąg tym wyższa szybkość w teście).

Mapa8

Mapa 8. Średnie szybkości transmisji dla pobierania danych w testach na trasie

wykres6_12

wykres7_12

Plus z nieznacznie gorszym wskaźnikiem dostępności w testach przeglądania stron www, ale z największą skuteczność w testach odtwarzania strumienia wideo. Średni czas do rozpoczęcia wyświetlania strumienia wideo był najkrótszy w Plusie. Jakości obrazu była porównywalne u wszystkich operatorów.

wykres8_12

Średnie czasy opóźnień transmisji były najkrótsze w sieciach Orange i T-Mobile ok. 22ms. Dłuższe zmierzono w sieciach Play i Plus – 28ms i 29ms.

wykres9

System pomiarowy
Do przeprowadzenia badania użyto systemu pomiarowego SwissQual Diversity Smart Benchmarker Rel. 20.3 opartego na terminalach pomiarowych z oprogramowaniem SwissQual QualiPoc.

W pomiarach zastosowano następujące terminale pomiarowe:

  • do testów połączeń głosowych Samsung Galaxy S10 (SM-G973F) z oprogramowaniem firmowym właściwym dla każdego operatora,
  • do testów połączeń transmisji danych Samsung Galaxy S21+ 5G (SM-G996B/DS ) zapewniające obsługę pasm i kombinacji pasm wykorzystywanych przez operatorów w Polsce.

Do pomiarów poziomów sygnału w sieciach wykorzystano skaner częstotliwości radiowych TSME6 produkcji Rohde&Schwarz obsługujący wszystkie wykorzystywane pasma częstotliwości.

O Systemics-PAB
Systemics-PAB jest znaną europejską firmą zajmującą się kompleksowymi badaniami i pomiarami jakości usług sieciowych oraz doświadczeń użytkowników końcowych. Systemics-PAB realizuje złożone projekty w wielu krajach na całym świecie dla operatorów telekomunikacyjnych, regulatorów, dostawców sprzętu sieciowego, organizacji testujących i przedsiębiorstw. Systemics-PAB oferuje eksperckie know-how wypracowane przez ponad 15 lat w tej branży. Po więcej informacji o firmie i do kontaktu w sprawie niniejszego badania zapraszamy na www.systemics.com.pl .