systemics-pab-logo
Systemics-PAB Sp. z o.o.

Wołodyjowskiego 46B, 02-724, Warszawa, POLAND
+48 22 270 35 00
LinkedIn2

NetQPro_Group_2
NetQPro sp. z o.o.

Wołodyjowskeigo 46B, Warszawa, POLAND
+48 22 424 70 01
www.netqpro.com
Formularz rekrutacyjny

  Dziękujemy za zainteresowanie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, pozostała korespondencja zostanie skasowana bez zwłoki i bez informacji zwrotnej.


  Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym, że otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, informujemy uprzejmie, że
  1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Systemics-PAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-724, ul. Wołodyjowskiego 46B.
  2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt pod adresem: dane_osobowe@syspab.eu.
  3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit. a.). Dane niezbędne w procesie rekrutacyjnym obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  4) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy naszej firmy, konsultanci, podmioty świadczące nam usługi IT oraz rekrutacyjne.
  5) W procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że za Twoją uprzednią, wyraźną zgodą.
  6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia cyklu rekrutacji, ale nie dłużej, niż przez 6 miesięcy. W przypadku cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie. Zgodę możesz cofnąć wykorzystując adres rekrutacja@syspab.eu
  7) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania), oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze swoją szczególną sytuacją). Prawa te można realizować wykorzystując adres dane_osobowe@syspab.eu
  8) Jeśli uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem włączenia do procesu rekrutacji. W razie niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.
  10) Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane automatycznie, w tym profilowane.

  Zapoznałem się z zasadami przetwarzania Danych Osobowych i wyrażam zgodę.