Inteligentny analizator jakości usług – ISQA

Nowe autorskie rozwiązanie zautomatyzuje analizę jakości sieci komórkowych, dzięki czemu możliwe będzie przewidywanie stanu sieci w zależności od zmian poszczególnych parametrów. W konsekwencji możliwa będzie symulacja zachowania sieci oraz przewidywanie sytuacji krytycznych/awarii, które są obecnie nieprzewidywalne. Rozwiązanie będzie wykorzystywało metody AI/ML (sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego) do analizy i predykcji danych.

Tytuł projektu: ISQA
Cel projektu: Przygotowanie aplikacji o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa -EIC Accelerator
Planowane efekty: Opracowany wniosek full proposal o dofinansowanie realizacji projektu z oceną 50+%
Wartość projektu: 280 060 zł
Dofinansowanie: 280 060 zł
Termin startu i zakończenia:  2021-09-11 11 – 2022-03-31

loga2