SYSTEMICS – PAB Sp. z o.o. realizuje projekt:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej pozyskania dotacji z EIC Accelerator w ramach Horyzont Europa

W ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość Projektu: 280 060 zł
Wartość Dofinansowania: 280 060 zł

Nr Umowy POIR.02.03.06-14-0077/21-00
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa EIC Accelerator Open. Środki z EIC Accelerator będą wykorzystane na rozwój i komercjalizację narzędzia ISQA wykorzystującego AI i ML do automatyzacji analizy jakości sieci telekomunikacyjnych.

Proces aplikacyjny do tego konkursu składa się z etapów:
1. przygotowanie short application z video i prezentacją nt. projektu
2. przygotowanie pełnego wniosku (Full Proposal), którego zakres obejmuje studium wykonalności
3. panel z ekspertami z KE

Planowane efekty Projektu to opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej i uzyskanie Seal of Excellece lub akceptacji wniosku.

 

loga2