Dane projektu:
Program -projekt: EUREKA/2021/73/IMMINENCE/2022E
Tytuł projektu: : Inteligentne Zarządzanie Sieciami i Usługami Następnej Generacji
Beneficjent: Konsorcjum w składzie: Systemics-PAB Sp. z o.o. (lider), Orange Polska SA, Politechnika Warszawska
Rola w projekcie: Partner, lider konsorcjum krajowego
Wartość projektu: 1416138,75 zł
Wartość dofinansowania: 998361,00 zł
Okres realizacji w latach: 2022-2024
Link do konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka–nabor-w-roku-2021
Rodzaj przedmiotowy projektu badawczo-rozwojowy
Status projektu w trakcie realizacji

Opis projektu:
Złożoność nowych sieci komórkowych (5G i dalej) rośnie wykładniczo, więc koszt optymalizacji jest czasami głównym ograniczeniem wdrażania najbardziej innowacyjnych aplikacji w tych nowych sieciach. Wprowadzenie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AL) w sieciach telekomunikacyjnych poprawi działanie sieci komórkowych, zwiększy wydajność, obniży koszty i zmniejszy podatność zarządzania siecią. Sieci samonaprawiąjące, które automatycznie wdrażają procedury rekonfiguracji w przypadku wykrycia niektórych wskaźników (and. Key Performance Indicator, KPI) niskiej jakości monitorowania, maja kluczowe znaczenie dla tworzenia bardziej niezawodnych aplikacji. Wreszcie automatyczna rekonfiguracja sieci w celu dostosowania dostępnej pojemności do bieżących potrzeb aplikacji drastycznie zwiększy efektywność wykorzystania sieci przy niższych kosztach energii. Ponadto firmy muszą posiadać umiejętności i narzędzia do prawidłowego wykorzystania ogromnej ilości informacji i związanych z nimi rozległych przypadków użycia poza Big Data i Data Lakes poprzez zastosowanie technik analitycznych, które mogą im wnieść wartość dodaną z biznesowego punktu widzenia, dla których muszą pracować nad swoimi zasadami zarządzania danymi. W obliczu tych wyzwań celem projektu jest opracowanie inteligentnych technik zarządzania siecią i funkcji kontrolnych, takich jak sieci samo-konfiguracyjne, sieci świadome aplikacji, mechanizmy AI do autonomicznego i adaptacyjnego zarządzania przyszłymi sieciami mobilnymi oraz inteligentna analityka biznesowa możliwości. W tym celu zdefiniujemy konkretne przypadki użycia w Inteligentnym 5G i scenariuszach, takich jak Scenariusz Ruchomego Obiektu.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA.

www.imminence.eu    www.celticnext.eu

pdf-ico  IMMINENCE leaflet (596 KB)