Jak oceniać jakość sieci komórkowych?

Ocena jakości usług oferowanych w sieciach komórkowych oraz ich wydajności od dawna jest przedmiotem zainteresowania uczestników rynku telekomunikacyjnego. Wśród nich szczególnie operatorzy sieci i organy regulacyjne, jak również media branżowe i producenci rozwiązań do pomiarów i badania jakości usług…