Systemics-PAB przekazał system pomiarowy do Badania Jakości Sieci Telekomunikacyjnych (m.in. skaner, telefony i komputer z oprogramowaniem), który zastąpi wyposażenie przekazane kilka lat temu do laboratoriów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.

System umożliwia analizę sygnalizacji, pomiary jakości głosu oraz badanie transmisji danych w sieciach komórkowych podczas ćwiczeń z przedmiotów „Podstawy systemów komórkowych oraz „Systemy 4G i 5G”.

0_2

Ponieważ takie systemy są stosowane przez operatorów sieci komórkowych kontakt z nimi jest dla studentów źródłem cennych doświadczeń, które mogą być przydatne w pracy zawodowej.

Systemics-PAB od lat wspiera środowisko akademickie w wyposażaniu laboratoriów oraz edukacji w zakresie nowoczesnych technologii w praktycznym zastosowaniu.