Grupa Systemics przedstawia wnioski z audytu sieci komórkowych dla regulatorów rynku w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Systemics-PAB, spółka polskiej Grupy Systemics, lider w zakresie usług pomiarowych jakości sieci telekomunikacyjnych i IT, przeprowadziła szereg narodowych testów porównawczych operatorów sieci komórkowych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie urzędów regulacyjnych na niezależne audyty sieci i pomiary jakości świadczonych usług. Najważniejsze wyniki tych badań wskazują zarówno na lepsze zrozumienie sposobów korzystania z sieci przez klientów, jak i na konieczność stworzenia dedykowanego portalu z intuicyjnym interfejsem dla użytkowników końcowych, tak aby ułatwić interpretację wyników pomiarów.

Najbardziej wymagające kampanie porównawcze w skali całego kraju przeprowadzono dla organów regulacyjnych takich jak UKE w Polsce, TRC w Jordanii, TRA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i RATEL w Serbii. We wszystkich przypadkach zbadano zasięgi sieci i ich parametry jakości, zidentyfikowano przyczyny problemów jakości serwisów i zalecono rozwiązania poprawiające wydajność i dostępność usług. Ponadto w Serbii i Jordanii przeprowadzono kompleksowe szkolenia dla regulatorów w zakresie procesu pomiarowego i specjalistycznego sprzętu badawczego.

Najnowszy i unikalny projekt został przeprowadzony pod koniec 2017 roku w Serbii – pierwsze w tym kraju ogólnokrajowe badanie porównawcze wszystkich trzech operatorów sieci komórkowych. Projekt został zlecony przez Agencję Regulacyjną ds. Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych RATEL. Wyniki pomiarów zostały udostępnione w interaktywnym portalu stworzonym przez ekspertów z Systemics-PAB specjalnie na potrzeby tego projektu. Portal, w całości zarządzany przez regulatora rynku, jest najbardziej rozbudowanym portalem wśród podobnych projektów działających w innych krajach. Jego główną zaletą jest intuicyjne przeglądanie wyników dzięki funkcjom filtrowania zasięgu, a także umożliwianie miarodajnej interpretacji wyników dla użytkowników mniej zaawansowanych technicznie. Informacje w portalu są dostępne w dwóch wersjach alfabetu języka serbskiego (cyrylica i łacińska) oraz w języku angielskim. Dodatkowo, układ i menu portalu pozwalają na aktualizację wyników w oparciu o przyszłe kampanie pomiarowe niezależnie od wybranego dostawcy.

 

– Maja Mitić, Kierownik Zespołu w Departamencie Komunikacji Elektronicznej

RATEL – Serbska Agencja Regulacyjną ds. Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych

Bardzo doceniam zaangażowanie Systemics-PAB w w podejmowaniu dodatkowych wyzwań podczas realizacji pionierskich i niezależnych pomiarów sieci na naszym rynku. Firma wykonała całe zadanie zgodnie z wymaganymi normami i wspierała nas z dużym zaangażowaniem podczas realizacji całego projektu. Następnie w wykorzystaniem własnych narzędzi analitycznych przedstawiła w sposób zrozumiały wyniki i praktyczne zalecenia. Osobiście jestem najbardziej dumna z realizacji interaktywnego portalu internetowego dla użytkowników sieci komórkowych, który jest dostosowany do różnego poziomu wiedzy technicznej naszych odbiorców. Portal jest dostępny przez wszystkie przeglądarki internetowe i urządzenia mobilne w angielskiej i serbskiej wersji językowej. Zachęcam do odwiedzenia tej strony http://benchmark.ratel.rs/en. Systemics-PAB wykonał naprawdę wspaniałą pracę – podkreśla Maja Mitić.

Przykład wizualizacji wyników na portalu:

img01

 

– Paweł Biskupski, prezes Systemics-PAB i założyciel Grupy Systemics:

“Wysoki profesjonalizm w wykonywaniu pomiarów, weryfikacji oraz analizy danych z niezależnych testów porównawczych wynikają z naszego wieloletniego doświadczenia obejmującego projekty w ponad 25 krajach. Jesteśmy również pełnoprawnym członkiem międzynarodowych organizacji standaryzacyjnych, takich jak ETSI oraz GSMA, i jako jedyna polska firma (często również jako jedyny reprezentant z Polski), aktywnie uczestniczymy w tworzeniu i ulepszaniu standardów dla istniejących i przyszłych technologii, na przykład 5G i IoT.
Ponadto Systemics-PAB od wielu lat jest partnerem Rohde & Schwarz, światowego lidera w branży urządzeń testujących sieci mobilne. Wzajemna współpraca i uwzględnianie opinii klientów pozwalają nam nieustannie ulepszać nasze produkty i rozwiązania “- podkreśla prezes Paweł Biskupski.

 

Podsumowanie zakresu projektów dla regulatorów rynku w Serbii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii i Polsce

RATEL, Serbia

 • Narodowy drogowy test porównawczy
 • Szkolenia
 • Wizualizacja wyników w portal internetowym

TRA, Zjednoczone Emiraty Arabskie:

 • Narodowy drogowy test porównawczy
 • Specjalistyczne testy wewnątrz budynków
 • Poszerzona i pogłębiona analiza wyników
 • Analiza trendów jakościowych
 • Prezentacja wyników przy pomocy Tableau – narzędzie do Business Intelligence

TRC, Jordania:

 • Zaawansowane szkolenie w zakresie obsługi sprzętu pomiarowego
 • Szkolenie w zakresie metodyki pomiarowej, umożliwiające wykonywanie pomiarów bezpośrednio przez ekspertów ze strony regulatora

UKE, Polska:

 • Narodowy drogowy test porównawczy
 • Narodowy kolejowy test porównawczy
 • Indywidualnie dopasowane KPIs (wskaźniki oceny efektyności)
 • Analiza statystyczna

 

Podsumowanie systemu inteligentnej analizy testów porównawczych

Niezależnie od kraju i operatora sieci, użytkownicy oczekują możliwej najwyższej jakości usług. Oczekują oni wysokich prędkości pobierania danych, doskonałej jakości usług głosowych i transmisji danych oraz niezakłóconego dostępu do usług przez cały czas korzystania z sieci. Dlatego operatorzy i organy regulujące powinni mieć łatwy dostęp do reprezentatywnego obrazu jakości sieci, którą zapewniają lub nadzorują, jak również powinni być świadomi tego, jak działa ich konkurencja.

Grupa Systemics stała się rozpoznawalną marką niezależnego i kompleksowego dostawcy testów porównawczych obejmujących wszystkie istniejące technologie i aplikacje w 2G / 3G / 4G i VoLTE. Co więcej, firma dostosowuje swoje usługi do standardów międzynarodowych i przepisów krajowych, a następnie opracowuje własne efektywne rozwiązania i inteligentne narzędzia, takie jak BART (Benchmarking, Analysis and Reporting Tool). BART to interaktywne narzędzie internetowe, które wykracza poza standardowe raportowanie i prezentowanie wyników jakości sieci komórkowej.

 
Kluczowe funkcje wspomagające rozwiązywanie problemów w sieci poprzez system BART:

Raportowanie

 • Podgląd wyników I wskaźników jakościowych
 • Wiele różnych poziomów agregacji
 • Możliwość bardzo szczegółowego raportowania zaobserwowanych problemów

Analysis

 • Maksymalne wykorzystanie dostępnych danych/li>
 • Zaawansowana analiza dla potrzeb inżynierskich
 • Praktyczna analiza przyczyn obserwowanych problemów

Zarządzanie projektami

 • Monitorowanie postępu wykonania testów porównawczych/li>
 • Szybka korekta w przypadku wystąpienia problemów

 

O firmie

Systemics-PAB zajmuje się kompleksowymi badaniami jakości usług, bezpieczeństwa i wydajności sieci telekomunikacyjnych. Wspieramy operatorów i regulatorów rynku w ocenie rzeczywistej jakości usług postrzeganej przez użytkowników końcowych oraz w efektywnej optymalizacji sieci. Główny obszar działalności firmy to usługi pomiarowe, optymalizacyjne i monitorowania jakości usług, jak również badania porównawcze jakości usług operatorów komórkowych w Polsce i na świecie w ponad 25 krajach. Istotnym elementem jest też wsparcie operatorów w podnoszeniu jakości usług w roamingu.
Doświadczenie w projektach globalnych oraz wykorzystanie środowiska analizy danych opartego na technologii Cloud umożliwia nam prowadzenie zaawansowanych projektów symultanicznie w wielu krajach.

Systemics-PAB posiada regionalne oddziały w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Jordanii, Malezji oraz w Kanadzie.