Warszawa, 2019/12/23 – polski Systemics-PAB od 15 lat wspiera operatorów i regulatorów w zapewnieniu jakości usług telekomunikacyjnych w sieciach mobilnych oraz stacjonarnych i od początku zaangażowany jest w obszarze rozwoju i testowania sieci w technologii 5G – zarówno za granicą jak i w Polsce. Wyniki, jakie firma uzyskała w niezależnych testach jakości sieci pilotażowych i komercyjnych 5G jednoznacznie wskazują, że zapewnienie najwyższej jakości usług będzie wymagało ciągłego wykonywania aktywnych  testów w trybie OTA (Over-The-Air czyli bez kabla). Szczególnie aplikacje i usługi czasu rzeczywistego wymagają zapewnienia jednolitego i skutecznego procesu testowania na każdym etapie ich wdrażania.

Podstawowym założeniem opracowanych dotychczas specyfikacji dla sieci 5G jest osiągnięcie znacząco wyższych szybkości przekazu danych (nawet powyżej 1GB) i niższych opóźnień w stosunku do osiąganych w poprzednich standardach (rzędu pojedynczych ms). Testy przeprowadzone przez Systemics-PAB w trzecim i czwartym kwartale b.r. na obszarze Polski, Niemiec i Szwajcarii pokazują potrzebę dopasowania podejścia do testowania wdrażanych sieci 5G w stosunku do badań sieci istniejących. Zmiany te ukierunkowane są na lepsze odwzorowanie warunków korzystania z sieci przez rzeczywistych użytkowników co w przyszłości może się przełożyć na bardziej efektywny rozwój technologii 5G i możliwość oferowania usług o jakości na poziomie oczekiwań rynku.

Eksperci Systemics-PAB wskazują na konieczne zmiany w zakresie testowania i zapewnienia jakości usług w sieciach 5G, np.:

  1. Na obecnym etapie dojrzałości standardów, wdrożenia sieci 5G wykonywane są w trybie tzw. Non-Standalone, w oparciu o istniejącą infrastrukturę 4G. W wielu z badanych przypadków dostępność sieci 5G była ograniczana poprzez niewłaściwą konfigurację 4G lub problemy zgodności sprzętu 4G i 5G. Detekcja i rozwiązanie tych problemów możliwe jest jedynie w oparciu o testy aktywne wykonywane w rzeczywistym środowisku czyli przeprowadzenie specjalistycznych pomiarów jakości działania sieci.
  2. Jedną z istotnych decyzji podejmowanych przy wdrażaniu sieci 5G przez operatora jest wybór stosowanych aktywnych rozwiązań antenowych. Kluczowe staje się więc zrozumienie zysku z beamformingu* i ocena efektywności kosztowej. Taka analiza możliwa jest dzięki wykonaniu adekwatnych pomiarów w środowisku miejskim i lub podmiejskim.
    *(Beamforming – w odróżnieniu od poprzednich technologii, które nadawały ten sam sygnał w każdym sektorze stacji bazowej, w 5G sygnał ten może być dzielony na niezależne beamy czyli wiązki, w ekstremalnym przypadku nawet dla każdego użytkownika).
  3. Wyższe częstotliwości dla sieci 5G stanowią wyzwanie ze względu na mniejsze użyteczne zasięgi stacji bazowych. Ze względu na mniejsze wielkości komórek 5G pomiary muszą być bardziej precyzyjne od powszechnie obecnie stosowanego trybu „drive” (ekspert jedzie samochodem) co może być wspomagane zwiększonym udziałem pomiarów w trybie „walk test” (pieszy ze specjalistycznym plecakiem).
  4. Zapewnienie zasięgu sieci 5G w budynkach będzie trudniejsze niż w przypadku poprzednich technologii ze względu na większe tłumienie materiałów budowlanych dla wysokich częstotliwości. Wymagać będzie ono znacznie częściej realizacji przez operatorów dedykowanych instalacji wewnątrz budynków. Określenie zasadności takich inwestycji jest możliwe dzięki wykonaniu pomiarów sieci wewnątrz budynków.
  5. Ze względu na wykorzystanie nowych częstotliwości, które nie zawsze są w pełni uwolnione sieci 5G są bardziej narażone na zakłócenia w stosunku do warunków wdrażania poprzednich technologii. Ma to szczególne znaczenie dla oferowania najwyższych możliwych szybkości transmisji danych, które wymagają wysokich  poziomów modulacji (kodowania strumienia danych w celu jego transmisji). Regularne testy i ocena jakości usług w tych sieciach są konieczne na każdym etapie ich wdrażania tj. od fazy pilotażowej do czasu maksymalnego komercyjnego pokrycia.

Systemics-PAB jest wiodącym dostawcą pomiarów jakości sieci we wszystkich technologiach z wykorzystaniem sprzętu Rohde & Schwarz i przeprowadził kompleksowe projekty pomiarowe już w 50 krajach na świecie. Firma jest od początku zaangażowana w obszarze rozwoju i testowania sieci 5G w Polsce i za granicą. Od 2017 roku jest członkiem Porozumienia na Rzecz Strategii „5G dla Polski” założonego z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji. Systemics-PAB jest również uczestnikiem międzynarodowego projektu 5G PERFECTA, w którym jest liderem polskiego konsorcjum, które ma zapewnić udział polskiej myśli technicznej w intensyfikacji rozwoju 5G i podnoszenia jakości usług w tych sieciach na świecie. Jednocześnie Systemics-PAB aktywnie uczestniczy w pracach organizacji standaryzacyjnej ETSI jako współinicjator opracowania raportu technicznego określającego zasady oceny rzeczywistego zachowania i jakości sieci mobilnych. Raport został opublikowany przez ETSI w sierpniu 2019 roku pod numerem TR 103559. Kolejne wydanie raportu będzie uzupełnione o wskaźniki i zasady oceny dla sieci 5G.