Warszawa, 2019/10/03 – Systemics-PAB, Orange Polska i Instytut Łączności powołały krajowe konsorcjum uczestniczące w międzynarodowym projekcie 5G PERFECTA – którego zadaniem jest wypracowanie standardów do testowania usług i aplikacji 5G w celu podnoszenia ich jakości. Liderem konsorcjum jest Systemics-PAB Sp. z o.o.

Podstawowym założeniem opracowanych dotychczas specyfikacji dla sieci 5G jest osiągnięcie znacząco wyższych szybkości przekazu danych i niższych opóźnień w stosunku do osiąganych w poprzednich standardach. Dzięki temu sieci 5G powinny umożliwiać działanie aplikacji i usług krytycznych w czasie rzeczywistym,  na przykład zdalne operacje medyczne, autonomiczne pojazdy, robotyka w chmurze i przemysłowe zastosowania IoT. Zachowanie wysokiej  jakości usług w 5G wymaga jednak zapewnienia jednolitego i skutecznego procesu testowania tych usług.

W Polsce trwają już prace w obszarze rozwoju i testowania sieci 5G. W 2017 roku przy Ministerstwie Cyfryzacji zostało zawiązane Porozumienie na Rzecz Strategii „5G dla Polski”, która pozwoli Polsce dołączyć do grona państw liderów technologicznych 5G. Z kolei konsorcjum Systemics-PAB, Orange Polska i Instytutu Łączności  – sygnatariuszy Porozumienia – w projekcie 5G PERFECTA ma zapewnić udział polskiej myśli technologicznej w identyfikacji i likwidacji barier rozwoju 5G.

Dlatego Systemics-PAB, Orange Polska i Instytut Łączności w ramach projektu 5G PERFECTA pracują w szczególności nad:

 • metodykami wyliczania oceny Stopnia Zadowolenia Klientów (SZK, ang. CSI -Customer Satisfaction Index)  do efektywnego testowania jakości rozwiązań i usług sieci 5G, w tym w czasie rzeczywistym;
 • opracowaniem nowych usług, o znacząco lepszych parametrach niż usługi obecnie dostępne;
 • metodologią i systemem monitorowania jakości usług w sieciach 5G, w szczególności dla  strumieniowania wideo w usługach Virtual Reality (VR);
 • badaniami eksperymentalnymi pomiaru parametrów jakościowych sieci i usług w pilotowych instalacjach 5G w sieci Orange.

Skalę skoku technologicznego 5G (w porównaniu do sieci istniejących) oddają parametry sieci 5G, np.:

 • 1000 razy większa gęstość danych w danym obszarze geograficznym
 • od 10 do 100 razy więcej podłączonych urządzeń
 • od 10 do 100 razy wyższa szybkość transmisji danych
 • opóźnienie transmisji <1 ms
 • szeroka dostępność 5G, także w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia.

Paweł Biskupski, prezes SYSTEMICS-PAB deklaruje,
„Pomagamy operatorom i organizacjom zrozumieć praktyczne zagadnienia jakości usług telekomunikacyjnych w sieciach mobilnych i stacjonarnych. W ramach projektu 5G PERFECTA zostaną opracowane założenia rozwiązań do testowania wydajności sieci 5G, bazujące na wyznaczaniu tzw. metryk KPI (ang. Key Performance Indicators). Ich celem jest  określenie rzeczywistego zachowania sieci i usług 5G, w tym procesu rejestracji terminali w sieci, pokrycia i dostępności usług (np. wideo 360o, rozszerzona rzeczywistość, zdalne prowadzenie pojazdów, rozwiązania IoT), dokładności geolokalizacji oraz testy prędkości pobierania danych i testy jakości usług. Wypracowane rozwiązania umożliwią jednolitą ocenę jakości sieci oraz oferowanych usług”.

Więcej o projekcie 5G Perfecta w j. ang.:
https://www.celticnext.eu/project-5g-perfecta/

Konsorcjanci 5G PERFECTA w Europie:
Indra Sistemas, S.A. (IND)  Hiszpania
Nokia Spain, S.A. (NOK)  Hiszpania
Orange Poland (OPL)  Polska
National Institute of Telecommunication (NIT)  Polska
Systemics-PAB (SPAB)  Polska
RISE Acreo  AB (ACR)  Szwecja
Lund University (LU)  Szwecja
RISE SICS AB (SICS)  Szwecja
Ericsson (EABS)  Szwecja
Instituto Telecomunicações  (IT)  Portugalia
Starhome LTD (STA)  Izrael
Institut Mines-Telecom/Telecom SudParis (ITP)  Francja
Montimage (MIF)  Francja
Wavecom Solucoes Radio SA (WAV)  Portugalia

O Systemics-PAB sp. z o.o.:
Działalność spółki obejmuje:

 • Pomiary porównawcze i monitoring jakości usług
 • Pomiary i usługi optymalizacyjne
 • Audyty sieci i testy wydajnościowe
 • Badanie jakości usług end-2-end
 • Monitorowanie jakości wideo w sieciach stałych
 • Aktywne monitorowanie jakości usług w roamingu
 • Usługi doradcze w zakresie parametryzacji sieci
 • Nadzór nad realizacją SLA (Service Level Agreement)
 • Badanie jakości usług w nowych technologiach