Najszybszą zmianą mającą nastąpić w globalnej produkcji i usługach jest całościowa cyfryzacja, która zaskutkuje sieciowym dostępem do urządzeń oraz przede wszystkim inteligizacją, czyli nadaniu urządzeniom cech wskazujących na inteligencję, tj. zdolność uczenia się zbierania i w cyfrowy sposób analizowania dzięki implementacji Sztucznej Inteligencji – AI (ang: Artificial Intelligence).  Maszyny „otrzymają” możliwość optymalizacji zadań, zmniejszenia kosztów produkcji, uczenia się wzorców użytkowania i podłączania sprzętu dzięki uczeniu maszynowemu, zapewniając dokładniejsze i kompletne informacje oraz akwizycję danych we właściwym czasie dla użytkownika. Już teraz technologia ma bardzo szerokie pole zastosowań, od najprostszych, takich jak włączanie i wyłączanie oświetlenia za pomocą smartfonu po docelowo złożone systemy jak np. Smart Cities oraz Przemysł 4.0.

Globalne instytuty badające rozwój najnowszych technologii projektu Przemysł 4.0, w tym w Polsce Politechnika Warszawska, są zgodne, iż spekulacje na temat rozwoju urządzeń sieciowych, w tym głównie Internetu Rzeczy – IoT (ang: Internet of Things) i jego oddziaływania na aktualną strukturę rynku rozwiązań cyfrowych nie mają stałego horyzontu a owoce jego dalszego rozwoju nie są jeszcze nawet wyobrażalne. Aby przybliżyć jednak rozmiar rozwoju można przytoczyć publikacje Gartner, Inc oraz IoT Analitics, gdzie przy obecnym poziomie ponad 13 miliardów wdrożonych urządzeń IoT ich wzrost do 2025r. osiągnie ponad 30 miliardów, a potencjalne przychody wyniosą w 2022r. ponad 21 miliardów dolarów co będzie 22% wzrostem w stosunku do 2021r.

Jednocześnie wnioski z badań nad IoT wskazują również, że największym zagrożeniem doby bezprzewodowego przesyłania informacji jest bezpieczeństwo i odporność na włamania, a z drugiej strony gwarancja stabilności połączeń. Brak odpowiednich rozwiązań czy testów, może mieć szerokie konsekwencje poczynając przerwania procesu zdalnego zarządzania maszyną, po groźne wycieki zbieranych przez czujniki danych, a nawet oprogramowania czy danych osobowych. Szczególną rolę ma zapewnienie niezawodności i tajności przesyłanych danych, w dobie technologii 5G i standardów lokalnych sieci WiFi 6 (802.11 ax). W porównaniu do ich historycznych osiągów w prędkości przesyłów, systemy stają się bardziej wydajne kosztem możliwości wykradnięcia albo zawirusowania w znacznie krótszym czasie. A należy nadmienić, że ryzyko cyberataku przy skali miliardów podłączonych urządzeń jest odpowiednio wysokie.

io-t-security

Dodatkowym elementem strukturyzującym heterogeniczne środowisko IoT, bez którego Internet Rzeczy nie ma szansy współcześnie istnieć i się rozwijać, jest standaryzacja rozwiązań w warstwie sieci odpowiedzialnej za przesył między urządzeniami. Normy, oferowane przez Międzynarodowy Projekt Instytutów Norm – oneM2M, traktuje się w branży jako odpowiadające na dzisiejsze i przyszłe potrzeby. Jednocześnie obok stabilności i bezpieczeństwa kładą one nacisk na daleko idącą optymalizację transferów danych i tym samym całych sieci.

Odpowiadając na potrzeby bezpieczeństwa oraz standaryzacji rozwiązań IoT na rynku Polskim, Systemics-PAB jako dedykowany dystrybutor rozwiązań Spirent Communications – oficjalnego dostawcy narzędzi testowych dla oneM2M, odgrywa kluczową rolę w oferowaniu znormalizowanych i certyfikowanych rozwiązań testowych, aby zapewnić interoperacyjność i niezawodność produktów IoT. Dzięki certyfikacji oneM2M producenci, programiści i dostawcy urządzeń IoT zyskują pewność, że ich urządzenia komunikacyjne, usługi i powiązane oprogramowanie spełnią wymagania oneM2M w zakresie interoperacyjności i zgodności. Natomiast w kwestii bezpieczeństwa Spirent Communications posiada w swojej ofercie całą gamę rozwiązań umożliwiających testy bezpieczeństwa obejmujące zarówno ataki na samo urządzenie IoT jak testy protokołów zapewniających szyfrowane połączenia, a dzięki rozwijanej bazie wiedzy na temat wykorzystywanych narzędzi i taktyk cyberprzestępców na bieżąco uaktualnia bazy ataków, daje wskazówki jak im zapobiegać, jak się przygotować i jak sobie radzić w przypadku rzeczywistego ataku.

Spółka Systemics-PAB powstała w 1990 roku. Specjalnością firmy są kompleksowe usługi badania jakości usług, bezpieczeństwa i wydajności sieci telekomunikacyjnych dla operatorów, dostawców infrastruktury i regulatorów rynku w Polsce i na całym świecie. Systemics-PAB jest członkiem Porozumienia na Rzecz Strategii „5G dla Polski”, międzynarodowego projektu 5G PERFECTA oraz aktywnie uczestniczy w pracach organizacji standaryzacyjnej ETSI.